Sickla sluss - vattenstånd

 

Då vattenståndet i Saltsjön kan variera kraftigt kan du som har en relativt djupgående båt ibland få problem vid lågt vattenstånd i Saltsjön. Den lägsta punkten är slusströskeln mot just Saltsjön. För att ta reda på aktuellt vattenstån så kan du gå till Stockholms hamn och där se aktuellt vattenstånd.

Järlasjön/Sicklasjön har ett stabilt vattenstånd och behöver normalt inte kontrolleras.