Sickla sluss - historia

För ca 450 år sedan låg Hammarby sjö någon meter under Järla- och Sicklasjöarnas yta. Vid utloppet från Hammarby sjö till Saltsjön var fallhöjden 2-3 meter. Fallet utnyttjades till att driva bland annat en mjölkvarn. För att öka effektiviteten beslutade Gustav Wasa att vattenståndet i Hammarby sjö skulle höjas. Nivåskillnaden mellan de olika sjöarna försvann och det gick att segla från Södermalm i Stockholm till Sickla- och Järlasjöarna. Genom detta var det nu möjligt att via vattenvägen frakta varor från Nacka ström i Järlasjön in till Stockholm. En livlig trafik tilltog nu, inte bara för att frakta varor utan också folk som ville se sig om i omgivningarna eller förlusta sig på Nackanäs Wärdshus. RAN kör ut från slussen innan ombyggnaden pga Södra länken.

1913 så beslutade dock Stockholms stadsfullmäktige om Hammarbyleden. En led som gick ut på att Hammarby sjö skulle sänkas till samma nivå som Saltsjön, bla genom att spränga upp så att fartyg kunde passera vid Danvikstull.

1918 började arbetet med Hammarbyleden och sänkningen av Hammarby sjö och då var planerna att helt stänga av Sickla- och Järlasjön. Efter en del tvister som slutade i rättsalen så tvingades dock Stockholm att bekosta och bygga en sluss mot Sickla- och Järlasjön - Sickla sluss - som stod klar 1931.

Slussen kom att användas mest för fritidsbåtar, en båtklubb fanns ända till 1978 då slussen stängdes. Skälet till att avlysa farleden var att slussen bedömdes vara i behov av en större renovering och då kostnaden beräknades till ca 200.000 kr bestämde sig Stockholms hamn för att istället stänga slussen. Den 27 april 1978 avlystes farleden och den 1 oktober ska Sickla sluss stängdas enligt länsstyrelsen. Slussningen fortsätter dock, mest för att slussa in och ut de båtar som har sin vinteruppläggning vid Sickla båtklubb. 1981 var det dock definitivt slut, nedre slussporten vill inte fungera och slussen är nu även i praktiken stängd.

Föreningen Sicklaslussen
1981 börjar ett antal entusiaster med Gunnar Rosberg i spetsen att engagera sig för slussens återöppnande. Ett antal personer, företag och föreningar kontaktas och efter många turer med Stockholms hamn så sluts 1982 ett avtal med följande innebörd: Stockholms hamn arrenderar ut slussen med tillhörande mark runtomkring till Föreningen Sicklaslussen som åtar sig att renovera, underhålla och sköta driften av slussen på ett betryggande sätt.

Slussen renoveras
Det stora jobbet var nu att renovera den trasiga slussen - ett jobb som Stockholms hamn kostnadsuppkattade till 800.000 kr! Föreningen lyckades dock göra det för 70.000 kr + 600 timmars frivilligt arbeta av allehanda enstusiaster!

11 maj 1984 är det invigning och premiärslussning av den renoverade slussen och med den också farleden mellan Saltsjön och Sickla- och Järlasjöarna!

Södra Länken
När så vägbygget Södra Länken började byggas 1999 var Sickla sluss åter tvingad att stänga. Nya Sickla sluss kommer att utgöras dels av den gamla slussen mot Hammarby sjö, dels av en nybyggd sluss strax öster om Södra Länkenbron över Sickla kanal. Slussarna, som båda är handmanövrerade, kommer att förbindas med en kanal om dryga 100 meter. De ursprungliga planerna var att slussarna skulle vara klara våren 2002 men det blev istället våren 2003 som slussarna stod klara. Orsaken var att bottenförhållandena var sämre än proverna visade och att gamla slussen var i betydligt sämre skick än väntat.

Historiekälla: Nackaboken 1986