Hur fungerar en sluss?

Övre nya slussen på väg att öppnas för RAN.

En sluss används för att lösa problemet med olika vattennivåer mellan sjöar, kanaler etc. Att slussa nedför är helt enkelt att jämföra med att segla in i ett fullt badkar och sen dra ur proppen - fast inte så att det blir helt tomt. Att slussa uppför är tvärtom - vattnet fylls på från den övre sjön. Notera att vattnet inte fylls på genom att någon av portarna (="dörrarna" till badkaret) öppnas, utan genom speciella ventiler som sitter under vattnet och som regleras för hand. Det är fysiskt omöjligt att försöka öppna en slussport "mot" vattnet - dvs om det inte är samma nivå på båda sidor om dörren.

Det kan i vissa lägen uppstå kraftiga rörelser i slussen när allt vatten fylls på eller släpps ut ur slussen. Var därför beredd med linor till slusskanten och se till att båten har fendrarna på plats.