Sickla sluss
Föreningen Sicklaslussen har nu en egen hemsida på www.sicklasluss.se

 

Övre (nya) slussen.

Sickla sluss är en handmanövrerad sluss som förbinder Saltsjön med Sicklasjön/Järlasjön i Nacka utanför Stockholm. Från Hammarby kanal i riktning österut genom Hammarby sjöstad går en kanal in mot Nacka och som slutar i Sickla sluss. Slussen som egentligen består av två slussar tar dig under södra länken och upp i ett av Nackas sjösystem. Nivåskillnaden är cirka 5 meter.

 

23326