RAN - Vanliga frågor

RAN i Kyrkviken, Järlasjön

Här hittar du några av de vanligaste frågorna och deras svar.

Vad händer om vi blir fler än 30 passagerare på Ran?
Ran står under Sjöfartsverkets kontroll och av säkerhetsskäl har gränsen satts till maximalt 30 passagerare. Det är kaptenens ansvar att se till att dessa regler efterföljs.

Behöver jag ha flytväst med för säkerhets skull?
Nej, Ran har livvästar till alla passagerare och även några livvästar i barnstorlek.

Kan jag bada från Ran?
Nej, det är inte lämpligt. Det finns visserligen en stege för att komma ombord men den finns där för att kunna plocka upp folk om någon ramlar i.

Kan jag ta med rullstol på båten?
Ja, i princip, men då Ran inte har någon stor landgång kan det vara problem med att komma på och av båten beroende på vilken brygga som används. Inne i Ran kan vi sätta upp en ramp för att kunna komma ner i Ran med en rullstol. Säg dock till innan så tar vi med oss rampen.

Får man röka på Ran?
Ja, men bara utomhus (i aktern) där det finns plats för cirka åtta sittande.

Finns det toalett ombord på Ran?
Ja. Ran har sluten tank, d v s Ran släpper inte ut någonting i vattnet.

Vilken höjd ska bryggan helst ha för att Ran ska kunna lägga till?
Ran lägger till med fören och där är däcket 120 cm över vattenytan. Är bryggan mycket lägre kan vi ställa ett trappsteg på bryggan så att det inte blir för högt att kliva upp. Tänk också på att små flytbryggor oftast är för klena för att Ran ska kunna lägga till.

Hur fort går Ran?
Räkna med ca åtta knop.